Tööstuslike kontrollerite programmeerimine ja tootmisseadmete, -liinide ja -tehaste automatiseerimine.

Automatiseeritud juhtimissüsteemide arendamine:

kõigi vajalike automatiseerimiskomponentide tarnimine;
abi süsteemi kõigi elementide seadistamisel;
pakkuda erinevaid võimalusi tootmisprotsessi ülesehitamiseks;
pakkuda professionaalset nõustamist dispetšeri ja andmekogumise kasutamisel;
pakkuda kaugjuurdepääsu ettevõttes töötavatele juhtimissüsteemidele.
Meie ühtne protsessijuhtimissüsteem hõlmab järgmist:

kõiki teabe töötlemise ja säilitamise vahendeid;
operaatorite juhtpaneelid;
andurid;
juhtimis- ja täitevseadmed.
Automaatika ja dispetšeri projekteerimine:

Automatiseeritud seadmete terviklik programmeerimine;
nõustamine tööks kontrolleritega – Omron, Siemens, Danfoss, Mitsubishi, Shneider Electric, Rockwell, LG, Beckhoff, Panasonic, Carel, Segnetics, Owen, Fastwel jt;
juhtpaneelide paigaldamine
automatiseerimise ja dispetšerite projekteerimine koos edasiste vajalike seadmete kompleksse tarnimisega, analüüs ja objektile sobivaima võrgu valik, koos individuaalsete Scada-süsteemide arendamisega;
rajatiste hooldus koos võimalusega teostada järgnevat garantiijärgset hooldust üksikutes objektides, kõrvaldades seal esinevad rikked;
võtmed kätte projekteerimine, töö tehnosüsteemidega, ehitus- ja rekonstrueerimistööd mis tahes otstarbega hoonetes;
teostame igasuguste süsteemide – mitmesuguste tootmisseadmete, kliimaseadmete ja ventilatsiooni, elektrivarustuse, jahutussüsteemide, autonoomsete katelde ja nõrkvoolukaablivõrkude, pumbajaamade ja veevarustuse – paigaldus- ja edasisi kasutuselevõtutöid.